Klenkhart & Partner Consulting ZT G.m.b.H.


Klenkhart 2013, © Klenkhart & Partner Consulting ZT

Planung und Baubegleitung im alpinen Gelände

Kontaktdaten

Christian DI Klenkhart

Salzbergstr. 15

A-6067 Absam

Telefon 0043 502 26-0

Telefax 0043 502 26-20

E-Mail schreiben
http://www.klenkhart.at
offen